Simhopp

 

Simhopp, som alla säkert vet, är en gren inom simning som går ut på att utföra olika hopp från specifika höjder.

Det finns två kategorier av simhopp:

  • Svikthopp – hopp från en svikt (fjädrande bräda)
  • Höga hopp – hopp från kanten av plattformen

Det största kraven som ställs på simhoppare är precision och vältränade magmuskler. Dessa två är en simhoppares viktigaste verktyg för att kunna prestera.

I tävling finns det tre olika typer av simhopp:

  • Enmetershopp
  • Tremetershopp
  • Höga hopp

Enmeter- och tremetershoppen sker båda från en svikt och klassas därför som svikthopp.  Tävlingar sker antingen individuellt eller i par, kallade synchro eller parhoppning.

Simhopp klassas som en bedömningssport, vilket betyder att ett antal domare ger poäng efter hur väl de tycker de tävlande presterat. Bedömningssporter är en ganska liten grupp, de mest välkända bland dessa är simhopp, konståkning, dressyr och gymnastik. Men det finns även en del sporter som har inslag av bedömning men tekniskt sett inte räknas som en riktig bedömningssport.

I simhopp ger varje domare en poäng mellan 0 till 10 i en halvpoängsskala, hoppets utförande kombinerat med svårigheten är det som domarna huvudsakligen går efter. Efter det förutbestämda antalen hopp varje deltagare ska utföra lägger man samman poängen till en enda summa.

Simhopp är en välkänd och sedan länge tillbaka etablerad del av Sommar OS, ända tillbaka till Sommar OS 1904 i Saint Louis, USA. Det är en sport med mycket hård konkurrens och väldigt små felmarginaler. Under OS ser man ofta bettingföretag vara försiktiga med oddsen även för topphopparna.

Trots den uppenbara risken med simhopp, och speciellt höga hopp, är skador under både träning och tävling extremt låga.

För att läsa om de regler som gäller inom simhopp kan man besöka Svensk Simidrotts officiella hemsida. Där man man även hitta information om tävlingar under året och livesändningar för dessa tävlingar.