Hygien och säkerhet

Vare sig det är barn eller vuxna som besöker bassängen måste man se till att säkerheten är på topp. Annars står du eller företaget som ansvarig när något går på tok. 

Rent vatten

Vatten i bassängen innehåller klor för att desinfektera vattnet. Alla personer som badar tar med sig sin egen lilla cocktailblandning av mikroorganismer och om vattnet inte desinfekteras skulle det behöva bytas ofta för att vara rent, vilket är ett slöseri med vatten.

Man måste ibland göra mätningar för att se att vattnet har tillräckligt eller för mycket klor. Om badhuset luktar kraftigt av klor, kan det vara för mycket klor i vattnet vilket kan leda till att det utvecklas trikloramingas som uppstår när kväve reagerar med klor. Denna gas irriterar ögon och luftvägar och är inte bra för barn.

Enklaste sättet att hålla rent i bassängen är att se till att ingen badar innan de har duschat. Man ska alltid duscha av sig först för att få bort så mycket smuts som möjligt. Se också till att ingen badar med underkläder under badkläder eller urinerar i vattnet.

Hjärt- och lungräddning

Det ska alltid finnas någon badvakt eller tränare på plats som kan utföra hjärt- och lungräddning. Vid hjärtstopp i vatten är riskerna ännu högre eftersom personer även kan drunkna eller svälja stora mängder vatten.

Ha alltid certifierad personal på plats. Det borde även finnas en hjärtstartare på plats. De är enkla att använda, maskinen talar om för en vad man ska göra så den kan användas av vem som helst och framförallt kan de rädda liv.