Simning och axelskador

Simning är på många sätt en väldigt hälsosam och skonsam sport och träningsform. Men det finns också skador man ser i större utsträckning även här. Inom simning är det huvudsakligen axlarna som drabbas. Många läkare som arbetar inom idrottsmedicin säger att den absolut vanligaste skadan inom simning kallas ofta just för simmaraxel. Så många som…